KÝ KẾT VỚI ĐẠI HỌC KYUNG IL
Với mục tiêu đến năm 2020 đứng trong nhóm 20 các trường Đại học Việt Nam được xã hội tín nhiệm về đào tạo và nhân lực. Sau 8 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Đại Nam không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt là tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, giao lưu trao đổi sinh viên cùng các trường Đại học quốc tế, góp phần đẩy mạnh vị thế trường Đại học Đại Nam trong nền giáo dục thế giới. Sáng ngày, 17/5/2016, TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng lãnh đạo phòng Nghiên cứu khoa học đã tiếp đón và ký kết biên bản ghi nhớ với đại diện trường Đại học KYUNG IL, Hàn Quốc.

Mở đầu buổi làm việc, TS. Lê Đắc Sơn – Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu khái quát về lịch sử phát triển, cơ sở vật chất, mục tiêu và sứ mệnh phát triển của Nhà trường. Chủ tịch nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên giữa Đại học Đại Nam với các trường Quốc tế nói chung và trường Đại học KYUNG IL, Hàn Quốc nói riêng. Việc mở rộng hợp tác không chỉ giúp sinh viên hai nước có điều kiện học tập, giao lưu, có thêm kiến thức và hiểu biết văn hoá của hai nước. Mà qua đây còn thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
 
Hai bên cùng trao đổi về những vấn đề hợp tác và nghiên cứu khoa học

 

Biên bản ghi nhớ giữa trường Đại học Đại Nam và trường Đại học KYUNG IL có nội dung chính là trao đổi giảng viên và sinh viên; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực học thuật và cùng xuất bản các nghiên cứu. Biên bản ghi nhớ này sẽ tạo tiền đề để Đại học Đại Nam và trường KYUNG IL phát triển hợp tác nhiều hơn nữa trong các vấn đề liên quan đến giáo dục của hai trường.
Hiện tại, có 20 sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường Đại học KUYNG IL, Hàn Quốc
Việc ký kết biên bản ghi nhớ sẽ tạo tiền đề để Đại học Đại Nam và Đại học KYUNG IL, Hàn Quốc mở rộng hợp tác trên mọi mặt 
 Buổi Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai trường đã diễn ra tốt đẹp trên cơ sở của sự nhất trí cao của hai bên. Thông qua buổi lễ ký kết, trường Đại học Đại Nam tiếp tục khẳng định mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo trong xu thế giao lưu, hội nhập và phát triển giáo dục quốc tế.
Bình luận