MỘT SỐ THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG HÀN QUỐC 2016

– Lương tối thiểu cho người lao động trong năm 2016 là 6.030 won/giờ (tương đương 5,14 USD). Nếu tính theo ngày làm việc tám tiếng, thì một ngày người lao động sẽ nhận được 48.240 won (khoảng 41,09 USD).

-Người lao động nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cũng có thể thành lập công đoàn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người này được phép xin việc hoặc việc cư trú của họ ở Hàn Quốc được hợp pháp hóa.

-Quy mô tiếp nhận người lao động nước ngoài theo chương trình EPS (visa E-9) của Hàn Quốc trong năm 2016 là 58,000 người, trong đó, chỉ tiêu dành cho lao động mới là 46,000 người; chỉ tiêu dành cho lao động tái nhập cảnh là 12,000 người, tăng 2,000 người so với năm 2015.

Bình luận