THỦ TỤC XIN VISA HÀN QUỐC

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục visa du học Hàn Quốc cho các bạn quan tâm đến du học Hàn Quốc thủ tục visa du học Hàn Quốc sẽ được hướng dẫn đầy đủ để sinh viên có thể du học Hàn Quốc.

Chú ý : VISA du học (người đi học tự nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ nộp qua các công ty tư vấn)

I/. Du học đại học tự túc và học tiếng:

1. Giấy nhập học bản gốc (Certificate of Admission)

2. Giấy bảo lãnh có công chứng nhà nước Hàn Quốc (nếu có người Hàn bảo lãnh).

3. Bằng tốt nghiệp và học bạ THPT dich tiếng Anh công chứng nhà nước (kèm bản gốc để đối chiếu)

4. Bằng tốt nghiệp, bảng điểm Đại học dịch tiếng Anh công chứng nhà nước (nếu đã tốt nghiệp Đại học)

5. Thẻ sinh viên photo 2 mặt hoặc xác nhận sinh viên của trường dịch tiếng Anh, bảng điểm các học kỳ đã học dịch tiếng Anh công chứng nhà nước (đối với trường hợp sinh viên trao đổi, chưa tốt nghiệp Đại học)

6. Kế hoạch học tập (ghi đầy đủ và chi tiết: Tên, ngày tháng năm sinh, môn học, trường đăng ký học, lý do tại sao chọn môn học và tường đại học đó, ai sẽ là người chu cấp phí sinh hoạt, có mối quan hệ nào với người Việt nam hoặc người Hàn Quốc ở Hàn Quốc không; Sau khi học xong ở Hàn Quốc, kế hoạch trong tương lai là gì. Học sinh phải tự viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. Không chấp nhận bản dịch)

7. Bản tự giới thiệu về bản thân (tình trạng hiện tại ví dụ nghề nghiệp, nơi làm việc v.v…; Hoàn cảnh gia đình (nghề nghiệp hiện tại, nơi làm việc, địa chỉ và điện thoại liên lạc của các thành viên trong gia đình; Quá trình học tập trước đây của bản thân; Trình độ tiếng Hàn. Học sinh phải tự viết bằng tiếng Hàn. Không chấp nhận bản dịch

8. Sơ yếu lý lịch dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn có công chứng nhà nước

9. Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu gia đình dịch tiếng Anh công chứng nhà nước (Trong trường hợp bố mẹ bảo lãnh tài chính)

10. Chứng minh nghề nghiệp và khả năng thu nhập lương của bố mẹ hàng tháng (bản dịch tiếng Anh công chứng nhà nước)

11. Sổ tiết kiệm bản gốc và bản sao (sổ tiết kiệm phải nộp trước thời gian nộp hồ sơ là 6 tháng , tối thiểu là $10,000)

12. Camkết bảo lãnh tài chính cho con đi học của bố mẹ có chứng thực của địa phương về chữ ký (kèm bản dịch tiếng Ạnh công chứng nhà nước)

II/. Công ty Hàn Quốc bảo lãnh cho đi học tiếng:

Ngoài những giấy tờ dã nêu trong phần Visa du học tự túc còn cần phải có thêm giấy tờ sau:
1. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân , giấy bảo lãnh và bản cam kết bảo lãnh tài chính của công ty Hàn Quốc
2. Bản photo Hợp đồng lao động (nếu người đi học là nhân viên của công ty đó)
3. Giấy xác nhận số dư tài khoản của công ty Hàn Quốc

III/. Du học đại học, thạc sỹ, tiến sỹ có học bổng:

1. Giấy nhập học bản gốc (có chữ ký của thí sinh)
2. Giấy xác nhận học bổng của trường (theo mẫu và có đóng dấu của trường)
3. Bằng tốt nghiệp, bảng điểm (bản gốc và bản dịch tiếng Anh có công chứng nhà nước)

* Trong trường hợp nhận được học bổng bán phần (không phải học bổng 100%) thì phải chứng minh khả năng tài chính của gia đình hoặc của người bảo lãnh ). Nếu học bổng nhỏ hơn 50% tổng học phí và sinh hoạt phí thì cần nộp hồ sơ theo Visa du học tự túc

* Các hồ sơ chứng minh khả năng tài chính của giáo sư bảo lãnh gồm:

1. Giấy chứng nhận nghể nghiệp của giáo sư do trường cấp
2. Giấy cam kết bảo lãnh tài chính cho học sinh
3. Giấy chứng minh tài chính của giáo sư (VD: giấy xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng)

Bình luận