Hàn Quốc
Học Bổng
  • 12:03 - 04/08/2017 Học Bổng

    [HỌC BỔNG HÀN QUỐC]: 100% học phí tất cả các năm học đại học, chuyển tiếp đại học, thạc sĩ

    1) Không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh

  • Visa
  • 09:19 - 15/03/2016 Visa

    Theo thông báo mới của Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 18/5/2016 về việc cải tổ chính sách visa du học cho du học sinh nước ngoài, Tất cả học sinh nộp hồ sơ vào những trường Đại học nằm trong những trường được thẩm định có tỉ lệ bỏ trốn dưới 1%, dự kiến có thể sẽ được cấp mã số visa ngay tại Hàn Quốc và thời gian chỉ trong vòng 1 tháng (bao gồm thời gian nộp hồ sơ xin thư mời nhập học tại các trường cho đến khi được cấp visa). 

  • Tin tức