TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA KUNSAN

Chương Trình Đào Tạo Tiếng Hàn - Đào tạo 1 năm

Một năm học thường có 4 kỳ học (Xuân, Hè, Thu, Đông).

Mỗi kỳ học kéo dài trong 10 tuần tương đương với 200 giờ học.

► Thời lượng học: 4 giờ/ ngày, 5 ngày/ tuần

Chương trình đào tạo bao gồm 4 cấp độ dành cho người mới bắt đầu đến chương trình nâng cao.

Học viên sẽ có bài kiểm tra xếp lớp và các bài kiểm tra đánh giá trình độ trong quá trình theo học.

► Học phí: $1.124 cho một kỳ học (đã bao gồm tiền giáo trình)

Học bổng 50-70% đối với những sinh viên tại các trường liên kết với Đại học Quốc gia Kunsan.

Học bổng của trường đại học Kunsan Hàn Quốc.

1. Đại học.

 • Thành tích xuất sắc loại A: $838 cho sinh viên dựa vào điểm GPA của học kỳ trước.
 • Thành tích xuất sắc loại B: $587 cho sinh viên dựa vào điểm GPA của học kỳ trước.
 • Thành tích xuất sắc loại C: $419 cho sinh viên dựa vào điểm GPA của học kỳ trước.
 • Học bổng cho sinh viên mới: $587 cho sinh viên mới của KNU.
 • Học bổng hỗ trợ sinh hoạt: $ 838 cho sinh viên mới của KNU sống ở Ký túc xá.

2. Sau đại học.

 • Học bổng cho sinh viên tốt nghiệp KNU: $1,257 cho sinh viên tốt nghiệp trường KNU.
 • Học bổng thông thường: $838 cho các sinh viên dành được học bổng Sau Đại học.
 • Học bổng cho sinh viên mới: $838 cho sinh viên mới trừ sinh viên tốt nghiệp trường KNU.
 • Học bổng dựa vào điểm TOPIK:
  •  $670 cho sinh viên đạt TOPIK cấp 5.
  • $ 419 cho sinh viên đạt TOPIK cấp 4.
Bình luận